Home Page Contact Us Site Map english русский

Search

 


 

Общая информация

 

02.10.2017 р. було прийнято рішення - припинити ВДПІФ «Альтус-Стратегічний» шляхом його ліквідації у зв'язку з тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Стратегічний»
Скорочене найменування ІСІ ВДПІФ «Альтус-Стратегічний»
Тип ІСІ відкритий
Вид ІСІ диверсифікований
Термін дії ІСІ безстроковий
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211999
Дата внесення до ЄДРІСІ 20.03.2008
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 14.05.2008
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 1175
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна
Форма випуску інвестиційних сертифікатів іменні
Спосіб розміщення випуску прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) 1000
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 20 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22

 

Copyright © Altus Assets Activities 2009
Addressг.Днепропетровск, ул.Глинки, 7, (ДЦ
Phone numbers+38 (056) 732 32 32, 732 32 30, 790 55 00, 374 60 50, (044) 392-20-96